Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Kobiór - sprawdź miejscowy plan gminy Kobiór

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Kobiór? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Kobiór.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Kobiór.

MPZP Kobiór
Mapa MPZP gminy Kobiór

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Kobiórze.

MPZP Kobiór

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Kobiór i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Kobiór prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Kobióra. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Kobiór.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kobiór i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Kobiór obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Kobiór z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Kobióra

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kobióra

0

9 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Kobiór, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Kobiór, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

610 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Kobióra.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Kobiór z podziałem na lata

Rejestr MPZP Kobiór

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Kobiór. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr RG.0007.226.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenówRG.0007.226.202130-9-2021
Uchwała nr RG.0007.198.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenówRG.0007.198.202129-4-2021
Uchwała nr RG.0007.29.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KobiórRG.0007.29.201512-3-2015
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr IFIII.4131.49.2014 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 16 października 2014 r.IFIII.4131.49.201416-10-2014
Uchwała nr XXXVII/250/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KobiórXXXVII/250/1027-5-2010
UCHWAŁA Nr XXVIII/198/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KobiórXXVIII/198/0910-6-2009

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Kobiórze?

Za prowadzenie rejestru MPZP Kobiór odpowiada wójt/burmistrz gminy Kobiór. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Kobiór nie obowiązuje, to urząd gminy Kobiór wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Kobiórze została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Kobiór z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Kobiór na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Kobióra. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Kobiór!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Kobiór