Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kobiór  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kobiór

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kobiór.

Mapa Geoportal Kobiór
Mapa z granicą gminy Kobiór

Dane urzędu

Urząd Gminy Kobiórul. Kobiórska 5Kobiór, 43-210

Tel: 32 2188182

Fax: 32 2188182

Elektroniczna skrzynka podawcza: /puybm6470x/SkrytkaESP

E-mail: gmina@kobior.pl

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Numer TERYT gminy Kobiór: 2410022

Witryna: www.kobior.pl

Władze lokalne: Wójt Eugeniusz Lubańskigmina@kobior.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Kobióra

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kobiór to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kobiór na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kobióra, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Kobióra, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kobióra

Gmina Kobiór w liczbach

Powierzchnia gminy Kobiór*

48 km2

2156 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kobiór*

4 971 mieszkańców

1834 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kobiór*

103 mieszkańców na km2

759 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kobiór

Geoportal Kobiór prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Kobiór, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Kobiór.

Dostęp do danych Geoportalu Kobiór

Jak powstał Geoportal gminy Kobiór?

Geoportal Kobiór powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kobiór, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Kobiór.

Geoportal Kobiór umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Kobiór oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Kobiór, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kobiór

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kobiór?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kobiór ( EGIB gminy Kobiór);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 gminy Kobiór);
 • Rejestr MPZP gminy Kobiór ( MPZP gminy Kobiór);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kobiór;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kobiór;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kobióra.
Informacje na Geoportalu Kobiór

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kobiór?

Korzyści z Geoportalu Kobiór

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kobiór?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kobiór.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kobiór łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kobiórze. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kobióra zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kobiór, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kobiór oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kobiór. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kobióra możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kobióra. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kobiór. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kobiór.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kobiórze.

  Geoportal gminy Kobiór posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kobiór. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kobiórze sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kobiór przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kobiórze.

  W Geoportalu Kobiór przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kobiór. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kobiórze. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kobiór zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kobiór, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kobiór oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kobiór.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kobiór. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kobiór są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kobiór podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kobiór.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kobiórze. W Geoportalu gminy Kobiór udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kobiórze wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kobiór.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kobiór. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Kobiór.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Kobiór, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Kobiór. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Kobiór.

 • Zabytki w gminie Kobiór

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Kobiór. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Kobiór oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Kobiór.

 • Informacje o wyborach w gminie Kobiór

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Kobiór. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Kobiór i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kobiór dla mieszkańców

Geoportal Kobiór jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kobiór. Na mapie Kobióra sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kobiór mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kobiór. Korzystając z map Geoportalu gminy Kobiór w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kobiór są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kobiór dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kobiór dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu