Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Kobiór w liczbach

Geoportal Kobiór

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Kobiór

Kobiór, gmina w województwie śląskim, powiat pszczyński.

Powierzchnia gminy Kobiór wynosi 48 km2, zajmuje 2156 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Kobiór zamieszkuje 4 971 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1834 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Kobiór wynosi 103, jest 759 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Kobiór. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Kobiór prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Kobiór.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Kobiór: 482156
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Kobiór: 0,35754
Lesistość w % w gminie Kobiór: 81,89
Ludność na 1 km2 w gminie Kobiór: 103759
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Kobiór: 13,5105
Liczba ludności ogółem w gminie Kobiór: 4 9711834
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Kobiór: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Kobiór: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Kobiór: 8,00-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Kobiór: 73,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Kobiór: 118351
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Kobiór: 4,21002
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Kobiór: 84,6-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Kobiór: 12251
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Kobiór: 236
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Kobiór: 838,21009
Przedszkola bez specjalnych w gminie Kobiór: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Kobiór: 353,0858
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Kobiór: 100,9389
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Kobiór: 6,3172
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Kobiór: 422429
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Kobiór: 3 285-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Kobiór: 3 350-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Kobiór: 4 541-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Kobiór: 98,6496
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Kobiór: 94,186
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Kobiór: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Kobiór: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Kobiór: 98,6444
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Kobiór: 94,139

Źródłem danych statystycznych dla gminy Kobiór jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Kobiór, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Kobiór. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.